Η εταιρεία μας γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασίας και τη στήριξη σας αυτά τα 20 χρόνια και ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε μαζί σας για πολλά χρόνια ακόμα..