Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 23/2/2023 μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμός 18.000 εως 30.000.

Βασικές προϋποθέσεις:

1) Να κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση και να μπορούν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα έντυπα.

2) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης

3) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης
της τρέχουσας αιτήσεως, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 μέσα σε μία τριετία.

4) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

Οι ΚΑΔ φαίνονται στο αρχείο ΚΑΔ εδώ

Οι επιλέξιμες δαπάνες με τα ποσοστά τους στο προϋπολογισμό φαίνονται στο αρχείο επιλέξιμες δαπάνες

Η επιδότηση είναι 50% για όλη την χώρα εκτός από τις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης και τους Δήμους: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας που είναι 60%