Ιστορικό

 

Η ICOP αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα
στην επίτευξη των στόχων της και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.


 

Η ICOP πραγματοποιεί συνεχώς σημαντικές επενδύσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό
, ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη
σημασία σε δυο τομείς: 
στη διατήρηση του άριστου
περιβάλλοντος εργασίας και στη διαρκή επιμόρφωση
του προσωπικού της
.

Οι άνθρωποί μας είναι έτοιμοι έχοντας πρωτοποριακές
ιδέες να προσφέρουν τη γνώση τους στους πελάτες μας,
και την εξειδίκευσή τους στις ακόλουθες απαιτήσεις:
marketing, web design, development.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της, διατηρεί την εταιρία
στην αιχμή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
συμβάλει αποφασιστικά στη μετάδοση της τεχνογνωσίας
και την ενσωμάτωση νέων μεθόδων κατά τη διάρκεια
διεκπεραίωσης των έργων που αναλαμβάνει.

Η ζωντάνια, το πάθος, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
και επαγγελματισμού, το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ
των τμημάτων και η αξιοποίηση της φαντασίας και της
δημιουργικότητας, χαρακτηρίζουν το σύνολο του
προσωπικού της εταιρίας.