Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων δηλώνω ρητά ότι παρέχω ρητή συγκατάθεση στην ICOP να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ) με σκοπό την επικοινωνία, εξυπηρέτηση και τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της προς εμένα, έχοντας λάβει γνώση των δικαιωμάτων μου επί των δεδομένων μου (άμεση πληροφόρηση της επεξεργασίας, διόρθωση, εναντίωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, συμπλήρωση, φορητότητα) με βάση τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων μου δυνάμει της Πολιτικής Απορρήτου της ICOP.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

    Στοιχεία Ιδιοκτήτη

    Στοιχεία Υπευθύνου

    Στοιχεία Λογιστηρίου